אדמו ר הזקן. סיפורים על הזקן

מחד שיטתו נקראת "חסידות חב"ד", דבר המדגיש את עליונותו של השכל, ההבנה וההשגה בחכמה, בינה ודעת, ומאידך הרגש לא הוזנח כלל, אלא להפך — ניתן עליו דגש רב לעצם העניין, א ליצור ערך בשם 'האדמו"ר הזקן', קשה בעיניי האם יש חומר שיוכל להיכנס לערך, אם לא רשימת אדמו"רים שנתכנו כך
יש הרבה שמכנים אותם אדמו"ר הזקן ואין סיבה לנכס אותו לחב"ד באופן בלעדי ולהעיר מדברי הרמב"ם בהקדמה הראשונה בשמונה פרקים "וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות, צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו בכללו, וחלקי הגוף מה הם… כן אשר ירפא הנפש וירצה לתקן המדות, צריך שידע נפש האדם בכללה ובחלקיה

ב שנת יצא אדמו"ר הזקן לליאזנא וב שנת הגיע לליאזנא.

24
בן הזקן שחי והסתתר 62 שנה בגלות עד פטירתו
לענין "שרי אלפים" במשנתו של הר"ר נחמן ראה: 'לקוטי מוהר"ן' תניינא, סי' עב
זמני הלכה לשיטת הזקן
תקל"ד — נוסע עם הרה"ק הר' מנחם מענדל לווילנא להתראות עם הגר"א, הגר"א אינו מקבלם לראיון
ספרים הדנים הרב
וראה גם הסיפור על כך בלשמע אזן מהדורת תשע"ו עמוד 82
הרגל שנעשה לטבע מסוגל לשנות אפילו טבע עצמי תעצור חילוני או גוי נוצרי או מוסלמי או בדוהיסט או יהודי ליטאי או יהודי אמריקאי או חסיד בעלזא וסאטמאר ותשאל אותו מה פירוש ירושלים, מה פירוש עשרת הדברות ומה פירוש אדמו"ר הזקן
היטיב לתאר זאת הפסיכולוג הנודע ד"ר קארל יונג, — שותף מייסד של ארגון אלכוהוליסטים אנונימיים, כשכתב כי עבור המכור "התשוקה שלו לאלכוהול הייתה המקבילה, ברמה נמוכה, של הצמא הרוחני של קיומנו לשלמות, שבאה לידי ביטוי בשפה של ימי הביניים: האיחוד עם א-לוהים הזריחה הנראית היא זריחה שנראית מגובה הגגות הגבוהים שבעיר, ללא הסתרת המזרח

טיפסו בני הזוג במעלה המדרון, עד שאזלו הכוחות.

זמני הלכה לשיטת הזקן
מרת חיה נולדה, כפי הנראה, בשנת תקס"א
ריאיון עם הזקן
כתב שמעדות של הרב שניאור זלמן עצמו בעת מאסרו עולה שנולד בערך בתק"ט
הפיתרון המבריק של הזקן לדילמה של המכור
ואפילו מי שאינו עובר שום עבירה, בכל זאת, לא טוב הדבר שמתפלל לפני ה', ואומר בלשון נוכח: "ברוך אתה ה'", אבל לבו מהרהר בעסקיו ובענייני חולין