הרב יעקב מאיר. הרב קוק והרב יעקב מאיר

All structured data from the file and property namespaces is available under the ; all unstructured text is available under the ; additional terms may apply החל מראש השנה תשע"ח השתתף לראשונה ב"" בראש השנה, ומנהג זה המשיך גם בשנתיים שלאחר מכן
ואברהם יצחק נכנס לתוך דברי, וענה לי בתמימות טבעית כל כך, עד שנעתקו מלים מפי, כי נפתעתי מאוד למענה לשונו: הן אתה והן אביך אינכם כהנים, ואילו אני- הן כהן אנכי בסיפור זה ישנן שלוש דמויות

וכך עשו כל קהל המתפללים בבית הכנסת.

לראשונה מול המצלמות: הרב יעקב מאיר שכטר ובכירי רבני ברסלב מוקיעים את אליעזר ברלנד בעקבות פרסום פסק בית הדין המיוחד בעניינו
ה"חפץ חיים" מצאו ראוי להצטרף לחבורה של תלמידי חכמים כהנים לומדי סדר "קדושים", ושידלו שיאות לקבל עליו לימוד עיון בסדר זה שהוזנח במשך דורות שהרי כהן הוא ומהרה יבנה בית המקדש ונצטרך לדעת הלכות אלו למעשה
Category:Yaakov Meir
עתה אין בכוחי לכתוב חידושי תורה מחמת כמה סיבות
Category:Yaakov Meir
בקול מלא כעס אמר: "שמואל הסנדלר יושב בשעה זו ממש בחנותו, עובד ומחלל את השבת
תיאור על תהליך התארגנות הקבוצה וקשייה מופיע בזכרונותיו של , , בתוך "שבט ועם" חלק שמיני תשל"ח 1978 וכיון שהיה ידוע ברבים, שהוא המיועד להיות חתנו של הרב מפוניביז' כינוהו בישיבה בשם ''העילוי מפוניביז''', והוא אך בן י''ט שנה
מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז סיפור 3 מעיד אני עלי שמים וארץ סיפר אביו: פעם, בעוד טרם מלאו לו לאברהם יצחק שש שנים , התאחר לשוב מה''חדר'' וכבר התחלנו לדאוג לו ואף על פי כן, ציוןה הנצי''ב לשחוט עוף לסעודה ולברך ברכת המזון על כוס יין

הוא מגחך על הנסיונות להצדיק את אותם מעשים כ"אמצעים לקבלת בזיונות" ומזכיר את התקרית בה ברלנד צולם כשהוא תוקף את אחד מחסידיו באגרופים, מעשה שחסידיו ניסו לרכך את חומרתו בתירוצים דומים.

22
Category:Yaakov Meir Shechter
גם אני אוהב מאוד את ארץ ישראל, וגם נפשי נכספה לעלות לארץ חמדה זו, ואבי
הרב קוק והרב יעקב מאיר
עם שובו נתבקש להופיע בפני הוועדה האמריקנית אשר חקרה את דעת תושבי ארץ ישראל על ההסדר המדיני הרצוי להם
Category:Yaakov Meir
משנת ואילך, יהודי בוכארה החלו לעלות לירושלים בהמוניהם, והיות והרב מאיר היה מעורה בצרכי התיישבותם בירושלים, הם בחרו בו לאחד מ