برنامج تيمز للطلاب. Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد

Gannes, Liz February 20, 2014 Coppock, Mark 26 October 2015
Posey, Brian April 21, 2009 Warren, Tom 1 September 2016

Rist, Oliver August 20, 2004.

26
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Mosher, Sue August 26, 2002
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Dredge, Stuart April 28, 2014
منصة مدرستي
Harkins, Susan April 22, 2008
Outlook Data Model Reference page on the MailItem object class members , MSDN development documentation,, retrieved May 2011• The version numbers follows the Office numbers
, Daniel September 12, 2014 Allison, Michael 29 March 2016

Mosher, Sue March 25, 2004.

مايكروسوفت آوتلوك
Williams, Owen April 27, 2014
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Vogel, Sandra September 15, 2014
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Stern, Joanna April 29, 2014
, Peter February 4, 2008 Edmonds, Rich 23 September 2015
Microsoft Outlook Email Message en• Miners, Zach 4 February 2015 Thomas, Doug August 24, 2010

Langshaw, Mark April 30, 2014.

11
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
منصة مدرستي
منصة مدرستي