אמנות ישראלית. אמנות ישראלית / מוזיאון תל אביב לאמנות

בין אמני שנות ה־60 בולטים בעיקר גברים: אריה ארוך, משה קופפרמן, אורי ריזמן, מיכאל גרוס, רפי לביא, משה גרשוני, יגאל תומרקין, מנשה קדישמן ואחרים האמנים , , , ואחרים, יצרו עבודות בסגנון "ריאליזם חברתי" מסוגנן, שנושאיהן שיקפו מתחים חברתיים, תפיסת עולם והערכה ל העברי
קבוצה זו, שהונהגה בידי האמן , ביקשה להציע אלטרנטיבה לסגנון ה של חברי קבוצת "" בעוד האמנות שיצרה "אופקים חדשים" הדגישה את ממד ההווה, הרי שעבודתו של הצייר הדגישה את הממד ההיסטורי וה

קובץ מאמרים מאת כותבים כ, , ואחרים, אודות האומנות וההיסטוריה של האומנות בארץ ישראל.

13
אמנות חזותית בישראל
בעבודה אחרת, "" , צייר גרשוני מילים אלו על קירות גלריה בצבעי בצבע ורוד-אדום
אמנות ישראלית / מוזיאון תל אביב לאמנות
הירשנברג הביא לבצלאל את הציור האקדמי האירופי, ובמסגרתו יצר ציורים בנושאים יהודיים
הכרטיסיה
פרויקט זה נוצר כשיתוף פעולה בין דנציגר לבין האקולוג וחוקר הקרקע , שניסו ליצור מתוך שאריות המחצבה סביבה חדשה באמצעים ואקולוגיים שונים
ספר לימוד של האוניברסיטה הפתוחה הפורש באופן כרונולוגי את האירועים המכוננים בשדה האמנות המקומי בעבודות כגון "" , לדוגמה, הוקרנו האותיות על גבי אנשים ובדים, וכן על אדמת
עבודות אלה ואחרות, טען , משקפות את העניין של זריצקי במציאות החיצונית כבסיס לתיאור תהליך היצירה האמנותית עבודות ממשיכיהם, ו, שימשו כמודל אסתטי לאמני "דלות החומר", באופן התייחסותם לחומרי הציור, בחומריות הסגפנית שלהם, ובשילוב שיצרו בין הפשטה לבין מרומזת

בין האמנים המזוהים עם "דלות החומר" ניתן למנות את רפי לביא, יאיר גרבוז, מיכל נאמן, תמר גטר, יהודית לוין, נחום טבת, הנרי שלזניאק, מיכאל דרוקס ואחרים.

10
הכרטיסיה
כולל ביוגרפיה קצרה של האמן, רפרודוקציות ומערך שיעור
פורטל:אמנות ישראלית
לצידם, תופסים הווידיאו והמיצב מקום מרכזי באוסף, בעבודותיהם של אמנים כגון גיא בן־נר, תמיר צדוק, רותי סלע, אוהד מרומי, מיכל הלפמן, סיגלית לנדאו, יעל ברתנא, מיקה רוטנברג, נירה פרג, יאן טיכי, מאיה ז"ק, גיל יפמן, בן הגרי, תמר הרפז, נבט יצחק ואחרים
אמנות ישראלית
בפברואר הציגו חמישה מחברי הקבוצה, בשיתוף עם הצייר , תערוכה נוספת בשם "תערוכת השבעה" שהוצגה ב
הציירת הציגה ציורים גדולים בהם מופיעים מוטיבים של , כגון , אריגי ועוד של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד
רק החל מ החל המחקר לעסוק ביצירות אלו כחלק מהעניין ב ובייצוגו החזותי של העבר למטרות פוליטיות, אידאולוגיות ולאומיות בעבודות "" 1966 ו"" , לדוגמה, הציגו אותן הפרשנויות הרבות שלהן זכו, כעבודות בעלות תפיסה היסטורית שבה היהדות והמסורת היהודית מקבלות משנה חשיבות

זאת, בהשפעתה של האמנות האירופית והאמריקאית שאופיינה באותן שנים במגוון של סגנונות שחתרו תחת הטעם המקובל של האסתטיקה המינימליסטית, ובהם סגנון ה"" האמריקאי, סגנון ה של אמנים כמו , או סגנון הציור האקספרסיבי האופנתי, שכונה גם כ"ציור רע" של אמנים כמו ו וסימנו את הרוח ה באמנות העולמית.

20
הכרטיסיה
היא ביקשה ליצור קו ישיר בין העמים שחיו בארץ ישראל בעת העתיקה ובין העם העברי בארץ ישראל במאה העשרים, תוך ניסיון לניתוק מהמסורת היהודית-גלותית
פורטל:אמנות ישראלית
מחקר הבודק את ייצוגי מלחמת העצמאות והנכבה אצל אמנים כ, , , , ואחרים
אמנות חזותית בישראל
ראו: בירגר, פטר, תאוריה של האוונגרד, הוצאת רסלינג, תל אביב