נישואין או נישואים. נִשּׂוּאִים

בפועל, עד כה אומץ אדם אחד בלבד על ידי בני זוג בני אותו המין, ללא זיקה גנטית לאחד מההורים המאמצים, והוא אומץ כבגיר ועל בסיס רצונו שלו בשנת 2008 נישאו בישראל 50,038 נשים, 44,870 מהן נישאו לראשונה
עם זאת, טרם התקבלה הכרעה סופית בנושא, ואין הלכה מחייבת ניתן לפתוח תיק נישואין ללא הגבלת זמן מראש, אך לא יאוחר מ-45 ימים לפני הנישואין

כמובן, סט מצעים זוגי הוא בחירה מקובלת ומשמחת.

27
ברכה ליום נישואין
ואולם אנו מוצאים את הסיומת ־ִין גם במונחים שהתחדשו בעברית בת ימינו, כגון תימוכין, טוּבין, בעקיפין, במישרין, לַחֲלופין
רישום נישואים או גירושין או פטירה במרשם הצרפתי או בקונסולה הצרפתית
מאז חקיקת החוק, הנישואים המוכרים בגרמניה הם הנישואים האזרחיים, והטקס הדתי הוא רשות, ומוכר רק אם נערך בין בני זוג שנישאו קודם לכן בנישואים אזרחיים
רישום נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל (הליך)
בהקשר זה, השאלה האם זוג הוא "ידוע בציבור" או לא מורכבת, ותלויה לא פעם בהקשר שבו היא מתעוררת כך לדוגמה יטו להכיר ביתר קלות בטענת משותפת של זוג על היותם ידועים בציבור מאשר במקום בו אחד מבני הזוג טוען זאת והאחר מתנגד לכך
אם אין לערכאה הדתית סמכות ביחס לבני הזוג ניתן לבצע הליך של התרת נישואין או פירוק של ברית הזוגיות ב- פורסם הצו של - שאסר על ה כל צורה של נישואים שאינה כוללת טקס דתי המבוצע בפני ושני עדים
החתונה בחוץ לארץ, ובמיוחד ב וב, הפכה לפתרון זמין ונוח לישראלים רבים בפועל, אין לבתי הדין הדתיים יכולת לדעת על קיומם של היחסים בין בני הזוג, ולמעט אם בני הזוג מבקשים להתחתן פעם שנייה במסגרת הממסד הדתי, הצורך בגירושין דתיים לידועים בציבור אינו מתעורר

Marital status and subjective well-being: A research synthesis.

21
רומן נישואין קבוע מראש: PDF או לקרוא באינטרנט
לכל אלה משותפת תכונה בולטת: אלה מילים שאינן מציינות ריבוי של ממש, וצורת היחיד שלהן, אם היא קיימת, באה במשמעות אחרת
רישום נישואים או גירושין או פטירה במרשם הצרפתי או בקונסולה הצרפתית
ממחקר שנערך בנושא עולה כי בשנת 2000 נישאו מחוץ לישראל כ-8,100 ישראלים, המהווים כ-9
רומן נישואין קבוע מראש: PDF או לקרוא באינטרנט
מחקר שבוצע על אוכלוסייה בריטית מצא כי מיד לאחר הנישואים ישנה עליה ברמת הסיפוק מהחיים, אך לאחר זמן מועט עליה זו שוככת לרמת הסיפוק בה היה האדם טרם נישא תוצאות המחקר תוקפו שנתיים מאוחר יותר על אוכלוסייה אוסטרלית
יכולים להירשם במחוז ה המקומי כדי לקבל את ברכת ה לרגל ימי נישואים מיוחדים ה-25, ה-50, ה-60 וכו' בנוסף, מוסד זה פתוח אך ורק בפני זוג חסרי דת שהם איש ואישה
כך היא בסדר את הבקשות ללא הפסקה של האם כאשר האנשים שנשלחו על ידי האיש המסתורי עמדו להתכנס פנימה טקסי נישואים אזרחיים מאושרים רשמית על ידי הרשויות בישראל אך ורק אם נערכו מחוץ לגבולות ישראל

ראשית, כאשר המדובר על "רצון", עולה בדעת התקשרות חוזית.

1
נִשּׂוּאִים
לשיטתם של המתנגדים להסדר הקיים, פגיעה זו עומדת בסתירה לסעיף 16 1 של , לפיו זכותם של מי שהגיעו ל להינשא ולהקים משפחה ללא הגבלה שמקורה ב, ב או ב, וכן את , בה נאמר כי מדינת ישראל "תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין"
נישואין ונישואים
בנוסף לטענות הפרקטיות בעד האפשרות לקיים נישואים אזרחיים, מועלות גם התנגדויות למצב הקיים מטעמים עקרוניים, שבעיקרם נסובים סביב הטענה לפיה העובדה שניתן לקיים רק נישואים דתיים מהווה ופוגעת ב וב
רישום נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל (הליך)
לפיכך, זוגות אשר אסורים על פי ההלכה להינשא, אינם יכולים להירשם לנישואין במסגרת הרבנות