כמה מיליגרם יש בגרם. קילוגרם

מוחזק, בין השאר, ב האמריקאי קילוגרם בראשי תיבות: ק"ג או kg; מילולית: אלף הוא הבסיסית של לפי תקן מכשיר ה-NIST-4 Kibble balance איתו ניתן למדוד ולהגדיר את הקילוגרם בהגדרתו הנוכחית
אחד ההעתקים של מוט סגסוגת ה- שלפיו הוגדר הקילוגרם עד 2019, המוחזק במכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה NIST בארצות הברית ב-1793, הוגדר הקילוגרם כמסתם של 1,000 סמ"ק או של ב של 4 וב של אחת בהשאלה, בחיי היום יום, כשאומרים "קילוגרם" מתכוונים לעיתים ל, שהיא יחידת כלומר, יחידת

בשנת , לאחר שהתברר שבמרוצת הזמן, מסת המוט משתנה ביחס לשכפוליה, גם אם באופן זעיר כדי מסת גרגר חול , המליצה להגדיר מחדש את הקילוגרם באמצעות , ובכך להבטיח הגדרה התקפה בכל תנאי.

6
קילוגרם
קילוגרם
בניגוד למסה, המשקל אינו תכונה של החומר, שכן המשקל של גוף בן קילוגרם אחד משתנה בהשפעת שפועל על הגוף
קילוגרם
מכיוון שהגדרה זו לא הייתה מעשית, ב- הוחלפה ההגדרה, בה הוגדר הקילוגרם כמסתו של מוט הקרוי העשוי מ של ו ואשר שמור ב ב
כיום מונחים אלה כבר לא בשימוש, והמינוח "קילוגרם" משמעו קילוגרם-מסה את הקילוגרם החדש ניתן למדוד באמצעות מכשיר הנקרא
בהשאלה, קילוטון משמש לרוב כיחידת מידה לעוצמת פיצוץ גרעיני: פיצוץ בעוצמת קילוטון הוא שווה ערך לעוצמת פיצוץ

.

24
קילוגרם
קילוגרם
קילוגרם

.

14
קילוגרם
קילוגרם
קילוגרם