אותיות האלף בית. הכנה לכיתה א'

להורדת האפליקציה: יתכנו הבדלים בין הגרסות כתב יד בעברית אפליקציה לתרגול כתיבת אותיות בכתב יד בעברית רמה 2, בה צריך לסדר את הפאזל לפי סדר האותיות במילה
הדוגמה הזאת אינה יוצאת דופן; כמעט כל משפט בעברית, אם נביע אותו באנגלית יידרשו לכך יותר מילים צריך לגרור את המילה לציור המתאים

חשבון פשוט מראה שעם 22 האותיות של האלף-בית העברי אפשר ליצור כ-120 מיליון רצפים שונים בני שתיים עד שש אותיות.

הכנה לכיתה א'
קריאה ראשונה מגוון משחקוני מחשב לראשית קריאה הכנה לכיתה א משחקי לימוד קריאה 7 משחקי לימוד קריאה וכתיבה בעברית: הכרת אותיות הא"ב, זיהוי אותיות אלף בית, לימוד כתיבת אותיות, זיהוי צלילי האותיות, לימוד קריאת מילים, לימוד כתיבת מילים, לימוד כתיבת משפטים
זיכרון אותיות בעברית
ויקטוריה חנה, מתוך שירה המופלא 'אלף-בית' בלשון העברית יש 22 אותיות, ומהאותיות האלה אפשר ליצור רצפי אותיות כאלה או אחרים
אותיות האלף
וגם שמותיהן הפרטיים של האותיות לא מופיעים במקרא — לא אל"ף, לא בי"ת, לא גימ"ל, לא שום אות אחרת
אקרוסטיכונים מקראיים נמצאים בתהילים, פרקים כה, לד, לז, קמה, ו-קיט; באיכה, פרקים א — ד; במשלי פרק לא מפסוק י והלאה אשת חיל מי ימצא… הממצא הזה מראה ששיעור המילים בקרב הרצפים הקצרים גבוה בהרבה משיעור המילים בקרב כלל הרצפים האפשריים
לשפה האנגלית יש 26 אותיות, ולכן יש 676 רצפים אפשריים בני שתי אותיות 26 X 26 דוגמה: באנגלית אומרים I will go שלוש מילים! השאלות האלה רחבות ועמוקות ואנחנו לא נכנסים אליהן כאן; אבל אולי אפשר לומר את הדבר הבא: במהלך היווצרותה של הלשון העברית — מהלך שהתחיל למעשה עם היווצרותן של הלשונות הקודמות לעברית שמהן התגבשה העברית — לחסכנות ולצמצום היה ערך גבוה; כנראה גבוה יותר מזה שיוחס להם במשפחות שפות אחרות

יש שני רמות קושי בראשונה הרקע של כל ציור מתאים לרקע המילה.

2
אותיות האלף
מתוך האקרוסטיכון הזה והאקרוסטיכונים המקראיים האחרים ברור שהסדר המילוני של האותיות היה קבוע וידוע כבר בתקופת המקרא לפחות בתקופת הספרים המאוחרים כמו תהילים, איכה ומשלי
הכנה לכיתה א'
גם המילה אות במשמעות של אות מהאל"ף-בי"ת וגם שמותיהן הפרטיים של האותיות נוספו ללשון רק בתקופת התלמודים; אז גם נקבע ערכן המספרי של כל אות והחל העיסוק בגימטריה
הכנה לכיתה א'
הקראה של כל אותיות הא"ב; משחק "השלם את האות החסרה" לפי האיור
במשחק זה יש 3 רמות קושי השם הכללי שלהן הוא אות, ולכל אחת יש שם משלה — אל"ף, נו"ן, שי"ן וכדומה
משחק הזיכרון בשלוש רמות קושי; הקראה של כל אותיות הא"ב לפי הסדר וגם בצורה אקראית + 3 מילים לדוגמה לכל אות; הקראה של המספרים 1 עד 20 לפי הסדר וגם בצורה אקראית; תרגילי חשבון פשוטים ברמות שונות עם פעולות החשבון : כפל, חיבור וחיסור; 2 רמות משחק של השלמת האות החסרה במילה עם ניקוד לפי האיור המתאים; השמעת קולות של חיות לפי איור + טקסט קצר על כל חיה; ניחוש שם החיה לפי תמונה והקול שאותו היא משמיעה; הכרת צבעים וכתיבתם בעברית; הצגת צבע מסוים וניחוש ע"י המשתמש מתוך 3 אפשרויות עכשיו נסתכל על הרצפים בני שתי אותיות בלבד — יש בדיוק 484 רצפים כאלה 22 כפול 22 — אא אב אג…בא בב …

אולי נראה שכל הדברים האלה היו בלשון מראשיתה — עוד בתקופת המקרא — אבל לא כך הדבר.

11
זיכרון אותיות בעברית
דוגמה: במילה גרזן יש שתי תנועות Xָ בהברה הראשונה ן Xֶ בהברה השנייה , והתנועות האלה אינן מסומנות באותיות
אותיות
להורדת האפליקציה: שתי המלצות נוספות הוצגו בעבר בבלוג ומצורפות כאן בשנית: ממומי — הכנה פונולוגית לכיתה א שלום כתה א' — חגיגת אותיות לעולים לכתה א'
אותיות
אין במקרא שום מילה שמסמנת, כשם כללי, את אותיות האל"ף-בי"ת