חסינות עדר. חסינות עדר

רמות הנוגדנים בכל הילדים, ללא קשר להיותן גבוהות, בינוניות או נמוכות, הגיעו לשיא בחודש שלאחר זריקת הדחף MMR, ולאחר מכן, במשך שישה חודשים, ירדו לרמות שקדמו לזריקת הדחף והמשיכו לרדת בהדרגה במשך 5-10 שנות התצפית הבאות אחוז זה של ילדים מחוסנים צפוי לחלות בחצבת, המזוהה מבחינה קלינית עם חשיפה, כאשר הם יתבגרו מעט
אני גם חושב שהעובדה שאין חקיקה מחייבת עם סאנקציות עונשיות — אזרחיות ופליליות — על סרבני חיסון, בפרט כאשר הם שייכים לקהילה סרבנית על רקע אידיאולוגי קיצוני — היא כשל ממשלי חמור שחובה היה לתקנו מלפני שנות דור בניגוד ל"להקה" וגם ל"משפחה", הקשורות בתפיסתנו לקשרים הדוקים, לחמימות ולהגנה, המילה "עדר" קשורה בתודעתנו לקבוצה גדולה הנעה יחד בלא בינה ושיקול דעת

חברי נטורי קרתא שורפים את דגל ישראל ואף מניפים לעיתים את דגל אש"פ.

חסינות העדר
אנו צופים כי, לאחר תקופה ארוכה ללא מחלה, המפגש עם זיהום, יוביל למגיפות גדולות בהרבה ממה שנחזה על ידי מודלים סטנדרטיים
חסינות העדר
Lawrence Solomon: Vaccines can't prevent measles outbreaks, Financial Post, May 1, 2014
חסינות עדר וחצבת: למה אנחנו צריכים לשאוף לכיסוי חיסון של 100%
בכלל, התופעה של סרבנות חיסון היא נרחבת וחוצה מגזרים
אכן, כותרת המאמר אומרת "כישלון של ילדים מחוסנים להעביר חצבת" 6 נוגדנים הם כמו שומרי ראש מיוחדים שרק מכירים חיידקים מסוימים
אני יכול לספר לך שהבת שלי הגישה הצעת חוק שנועדה לשנות את המצב הזה אם רק האנשים שאינם יכולים להתחסן או לפתח חיסון מסיבות רפואיות אינם מחוסנים, ניתן להגיע לשיעור הנדרש; אם שיעור הלא-מחוסנים גבוה יותר, משום שאנשים בוחרים שלא להתחסן או לחסן את ילדיהם מסיבות אחרות, "חסינות העדר" נפגעת ומתחוללות התפרצויות של מחלות — כגון ההתפרצות הנוכחית של חצבת בישראל

הם חיסנו עכברים עם VSV ללא שינוי נגיף חי או עם VSV מואר באור אולטרה סגול - שאינו מסוגל לשכפול נגיף מומת.

14
למה חסינות עדר לא תעבוד
לדוגמא, 19 מכל 20 אנשים צריכים להתחסן נגד חצבת לצורך חסינות העדר בכדי להיכנס לתוקף ולהפסיק את המחלה
חסינות עדר: מיתוס או מציאות?
חסינות עדר נקראת גם חסינות קהילתית והגנה על עדר או קבוצתי
חסינות קהילתית או חסינות העדר?
מי רוצה להרגיש שהוא חלק מעדר? שני אפידמיולוגים, שזיהו את הבעיה הפוטנציאלית של הגנה מבוססת חיסון פגומה זו וכללו פרמטר זה למודל חסינות העדר שלהם, צופים: עבור מחלות מידבקות, בהן חיסון יכול להציע הגנה לכל החיים, מגוון רחב של דגמים פשוטים יכול לשמש כדי להסביר את תועלת החיסון, כאמצעי שליטה
צבור לא יהודי לא קטן — בערך 20% מהצבור הערבי פלסטינאי החי בישראל — כופר בלגיטימיות שלה בתזה שלי, לאחר שעמדתי, כמו שעשתה חברתנו במאמר דלעיל, על חשיבות הקונוטציה, הצעתי לשנות את השיום
בעקבות הערכות שהתחלואה תוביל לעשרות אלפי מתים ובעקבות הביקורת שנמתחה על מדיניות זו, החליטה בריטניה לבטלה ולאמץ את אותן מגבלות שאומצו על ידי רוב מדינות העולם, בניסיון לעצור את ההתפשטות המהירה של הנגיף על חיסונים ועל הימנעות מחיסונים תוכלו לקרוא למשל ; פה נהרהר על הצד הלשוני של הסוגיה, וספציפית על הביטוי "חסינות העדר" והקונוטציות השליליות — ולכן המזיקות — שכנראה יש לו

משמאל למטה — חסינות עדר מלאה, גם אם לא כל האנשים מתחסנים — אין מגיפה.

חסינות
במחלות כגון שפעת ואבולה, המספר R הוא בערך שתיים
חסינות עדר: מיתוס או מציאות?
קיצוניים ותמהוניים יש בכל מיני מגזרים
אין רק כ
יחד עם זאת, בזירה הציבורית, טקטיקת ההפחדה מהווה לחץ חברתי בעזרת טיעונים המכונים "חסינות העדר": אם לא תחסנו את הילד, אתם מסכנים את שאר הילדים — גם אם הם חוסנו