מכון חרוב. מכון חרוב

למשל היה מסתפק בקב חרובים מערב שבת לערב שבת, "דאמרי רב יהודה אמר רב: בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת : כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף י"ז עמוד ב " ערכו הנמוך של החרוב עשוי לנבוע מסיבות שונות ואחת מהן הוא מרקמו הקשה המפריע בעת הלעיסה ואחוז סוכר נמוך
הפרחים מסודרים בתפרחות דמויות אשכול או שיבולת המתפתחות בחיק העלים או על ענפים מעוצים או על הגזע ופריחתו אדומה או צהובה יש הסוברים שמוצא החרוב הוא באגן הים התיכון או אף במזרחו, זאת על פי מגוון ממצאים ארכאולוגיים ופלינולוגיים וכן דפוס הופעתו של הצמח באזורים טבעיים, אלו מעידים כי מוצאו הטבעי הוא באזור מזרח הים התיכון, כולל ארץ ישראל

יש הטוענים כי מקורו באזורים הטרופיים וסובטרופיים של כדור הארץ.

12
מכון חרוב (ארגון)
ברפואה העממית ישנה התייחסות רחבה לכוחות המרפא המשויכים לפרי החרוב: כבר במאה העשירית התייחס אסף הרופא לתרומת החרוב לפעילות מעיים תקינה, וכמוהו רופאים רבים אחרים: "הפירות הצעירים רעים לקיבה, הם מתירים את הבטן גורמים לשלשול , והפירות הבשלים עוצרים את הבטן גורמים לעצירות
מכון חרוב
הנבטת זרעים אלו קשה במיוחד, ועל כן נוהגים להטביל את הזרעים במים רתוחים, משהים את הזרעים למשך 48 שעות במים ולאחר מכן זורעים בקרקע או בעציץ
מכון רוטנברג
לאחר שלושים שנות מחקר, עשרות ספרים ואין ספור מאמרים, פרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית חתן פרס ישראל בתחום חקר העבודה הסוציאלית, מהמובילים בתחומו יצר לראשונה תיאוריה סדורה של פסיכולוגיה יהודית
בקרב הילדים בפנימיות המינהל לחינוך התיישבותי השיעור גבוה יותר — 19 כמו כן יש המשתמשים בחרוב להכנת סירופים המסייעת במיגור דלקת הקנוקנות ברונכיטיס , וכן מגישים סירופים לתינוקות נגד הפרעות הקיבה, ובייחוד נגד שלשול
למרות האמור העץ מסתגל היטב לתאי הקרקע והסביבה בהם הוא גדל וברוב המקרים הוא גדל בעל, זאת מפני שמערכת שורשיו של העץ מסוגלים לחדור לעומק רב בקרקע ואף לחדור את סלעי הגיר בהרים מדרש רבה ויקרא פרשה י"ג פסקה ד'

פריחת החרוב הזכר מדיפה ריח המזכיר אנוש, משום ששניהם מכילים זהה המכונה Cadaverine.

28
חרוב
פליקס ניסה להסביר ע"פ "פרק זרעים" כתב יד שנמצא בגניזה כי אולי הכוונה לשלוש שנים קלנדריות, היינו החרוב פורח בסוף השנה, במהלך השנה שלאחריה הוא צומח ומניב בתחילת השנה השלישית, אך אין זה בהכרח פשט הכתוב
מכון חרוב
מחברי הדוח, פרופ' רמי בנבנישתי ממכון חרוב ומאוניברסיטת בר-אילן, ועדנה שמעוני מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חקרו את כל ילידי 1989 כל מי שהם בני 19 בשנת 2008 וביקשו בין היתר לבחון את הישגיהם של ילדים ובני נוער שטופלו במסגרות החוץ-ביתיות השונות
מכון רוטנברג
העלים מסודרים לסירוגין על הגבעול
בהלכות שביעית קיים דין שאין לגרום להפסיד את הפירות, חז"ל קבעו בכל מין את שלב התפתחות הפרי בו אסור לחתוך את העץ מכיוון שבכך הוא גורם להפסדת הפרי, בחרובים שלב זה נקרא "משישלשלו" בעוד שסה"כ ילידי 89 היו זכאים כ- 47% לבגרות הרי שלילדים ב היה סיכוי נמוך להשיג תעודת בגרות 22
אמר רבי חנינא: "כשעליתי מן הגולה התרתי אזורי ושל בני ושל בהמתי להקיף קורתו של חרוב אחד ולא הגיעו" ירושלמי פאה ז, ד, וראה ירושלמי סוטה א שחז"ל המשילו את שערו של אבשלום לחרוב הכינוס הוא פרי יוזמה משותפת של מכון חרוב ואוניברסיטת חיפה

חלקם של עולי בריה"מ במסגרות חסות הנוער כפול משיעורם באוכלוסיה 28.

4
מכון חרוב
ריחם של פרחי הזכר נודף למרחק ונחשב למטרד משום שהוא דומה לריח גוויה
חרוב
ענף החרוב אינו מתאים לצורך תליית קרבן הפסח מכיוון שהוא אינו חלק, ובעת החלקתו יתכן שיצאו ממנו מים, דבר האסור בצליית קרבן פסח
מכון חרוב
גודלו של העץ ונפח שורשיו הצריכו הרחקה יתרה, כפולה מההרחקה של אילנות מאכל, מבתי העיר ומבורות המים שמא יזיקו, וכן יש לגזמו במקרה שהוא מצל על חלקה שכנה