הנחה בארנונה קורונה. הנחה בארנונה בגובה 95% לעסקים שנפגעו במשבר הקורונה

בנוסף לעלייה בהיקפי הפסולת הביתית ביחס לשגרה, ברשויות מקומיות רבות חל גם גידול בהוצאות השוטפות בנושא - הן בעלויות ההובלה, הן בעלויות האיסוף והטיפול והן בעלויות מנהליות שונות התוצאה: יש לבחון אם מחזור העסקאות לחודשי הזכאות יולי-אוגוסט נמוך ממחזור העסקאות בתקופה המקבילה כאמור ובהתאם לסך מחזור העסקאות לשנת 2019 על-פי חלופות א' ו-ב' לעיל
הטופס אמור לכלול פרטים על הנכס, מחזיק הנכס, הרשות המקומית בה הנכס מצוי ופרטים נוספים בטרם הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש להגיש תחילה בקשה לרשות המסים לקבלת אישור מענק הוצאות אישור זכאות

שר הפנים אריה דרעי הוסיף כי "אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאד ועשינו כל מאמץ לסייע לרשויות המקומיות ובעיקר לבעלי העסקים, ערב חג הפסח.

29
לא פטור מלא: הממשלה אישרה הנחה של 25% בארנונה לעסקים
המשרד ימשיך ויבחן דרכים נוספות לסייע לרשויות המקומיות"
לא פטור מלא: הממשלה אישרה הנחה של 25% בארנונה לעסקים
אוכלוסיית יעד — מי זכאי? אנחנו לא מסתפקים בנדבות ובהכרזה חגיגית של פטור מארנונה של הנחה של 25% זה לא מספיק וזו טיפה בים ההוצאות השוטפות, המדינה צריכה לתת פטור מלא בתקופה שהעסקים לא מקבלים שירותים בכלל מהעיריות כי הם סגורים, לא פינוי אשפה, לא ניקיון אז על מה מצפים שהעסקים ישלמו ארנונה? ראשי הרשויות החזקות התגייסו אף הם והסכימו לשאת על עצמם כ-5% מתוך סך השיפוי לעסקים, בעוד שיתרת הסכום תועבר לרשויות המקומיות מתקציב המדינה
הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) בשל משבר קורונה (זכות)
על אף האמור כאן, מומלץ לוודא מול הרשות המקומית או המועצה האזורית, אם נדרש הליך מסויים
מדובר בהנחה משמעותית עבור עסקים שאינם מסוגלים לשאת בנטל הכלכלי בימים אלה, אך עם זאת היא אינה מספקת המהלך טרם נכנס לתוקף היות ולצורך מימוש ההנחה בארנונה יש לגבש תקנות מתאימות שיופצו להערות הציבור, ובסופו של יום ייחתמו על ידי שר הפנים
לאחר קבלת האישור מרשות המסים, יש להגיש להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה והתעשייה ההנחה לארנונה כאמור היא בגובה של 100%, משמע כי מדובר על פטור מלא, וזאת למשך 3 חודשים — החל מתאריך 01

מקל וחומר, כאשר סיווג "יקר יותר" בארנונה בצו הארנונה של רשות מקומית אחת שונה לעיתים ויקבל תעריף זול יותר בצו הארנונה של רשות מקומית שניה.

26
הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה (זכות)
בימים בהם העסקים סגורים בשל הנחיות הממשלה הם אינם נהנים מהשירותים שמספקות הרשויות המקומיות ומטבע הדברים מתבקשת השאלה הם יש בסיס לחיובם בארנונה בימים אלה
הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה
הערה: למרות כתוב בסעיף ב לעיל — מי שעומד בתנאי הזכאות בחודשים 1 ספטמבר — 31 אוקטובר, ונמצא זכאי למענק הסיוע האמור — יהיה זכאי לקבל הנחה מארנונה בסך 100% בתקופה העוקבת 1 נובמבר — 31 דצמבר
הנחה מארנונה לעסקים עקב משבר קורונה בשנים 2020
בכפוף למועד הגשת הבקשה, בעל העסק יכול להגיש בקשה הכוללת מספר תקופות זכאות או להגיש בקשה אחת בגין כל תקופת זכאות
בכל מקרה, יש להגיש אישור זכאות למענק מרשות המיסים לגבי כל תקופה בנפרד דוגמה להמחשה: עידן נדל"ן בע"מ החלה לפעול ביום 15
לגבי התקופה של החודשים יוני 2020 — אוגוסט 2021 — יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים טרם פורסם הטופס, אך לפרטים נוספים הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר, לתעשייה, לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד

הסיוע יקל על המצוקה התזרימית שלהם ויבטיח את הרציפות במתן השירותים החיוניים לתושבים בשעת משבר זו.

27
הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה (זכות)
ההנחה תינתן רק אם המחזיק בנכס ביקש זאת ורק אם גזבר הרשות המקומית, לאחר שהונחה לפניו חוות דעתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית, קבע, כי הפעילות של העסק, שבשלה הוא מוגדר כ"נכס אחר" נאסרה במהלך המשבר, ולא ניתן היה להפעיל את העסק במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום
הנחות נוספות בארנונה לעסקים נפגעי קורונה
בתקופה זו, תפקידנו לתת מענה רחב ככל הניתן לסייע בידם במטרה שהמשק הישראלי ישוב לאיתנותו מיד עם תום המשבר"
הנחות ארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר קורונה