רישום לגנים נתניה. רישום לצהרונים

ככל שההרשמה תתבצענה בתאריך מאוחר יותר מספר המקומות הפנויים יקטן דמי ההרשמה לא יוחזרו הגשת מועמדות לשנה מתקדמת קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי
מסמכים מצולמים, כגון תעודת בגרות, תעודות ממוסדות חינוך גבוהים וכדומה, צריכים להיות מאושרים "כנאמן למקור" על-ידי המוסד המנפיק, או על-ידי נוטריון ,או על-ידי עורך דין, או על-ידי מדור הרישום של האקדמית נתניה אל נקודות ההנצחה יובאו מבקרים- תלמידים, חיילים ותיירים ללמוד על סיפור המקום

מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"א מיום ד' טבת תש"פ עד יא' אב תש"פ 1.

29
רישום לגן ילדים (זכות)
רישום לצהרונים
בחודש יולי יתאפשר הרישום רק בתיאום טלפוני עם מזכירות ביה"ס
חינוך יסודי
לא תאושר חפיפה במערכת השעות
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לגן הילדים
התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן כמו כן יש אפשרות להירשם באמצעות

שינוי בפרטים אישיים על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, יש להודיע בכתב למדור רישום.

5
ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עיריית נתניה
הערה מאת קובע כי לכל ילד בגיל 3 עד 5 יש זכות להירשם ולהתקבל לגן ילדים ציבורי
כיצד נרשמים
הרישום והשיבוץ למאחרים הינו על בסיס מקום פנוי ובהתאם להוראות החוק ונהלי העיריה
כיצד נרשמים
מועמד שהתקבל לאקדמית נתניה בשנה מסוימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יתבקש להירשם ולעמוד מחדש בכל תנאי הקבלה
אם המייל לא התקבל, יש לפנות למרכז רישום חינוך כדי לוודא שהרישום אכן נקלט ניתן לקבל מענה במוקד טלפוני 09-8362896 או באמצעות המייל: לצפייה למידע וטופס בקשה למידע וטופס בקשה למידע וטופס
ילדים הרשומים לצהרוני "ניצנים" אינם זכאים להנחה בחוגי המרכזים הקהילתיים להלן שישלח לביתכם- נא לעיין במכתב הגשת בקשת העברה לאחר שיבוץ לכיתה א' ניתן להגיש החל מתאריך 22

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ויישלח אליכם מייל על השלמת התהליך ופרטי הרישום.

10
הרשמה למעונות היום של ויצו
ההרשמה פתוחה כעת למעונות בהם נותרו מקומות פנויים בלבד, על בסיס כל הקודם זוכה
הרשמה למעונות היום של ויצו
שכר הלימוד הינו שנתי ומשולם ב-11 תשלומים, כל חודש מראש
רישום לגן ילדים (זכות)
אנו נעשה כל מאמץ להיענות לבקשתכם