כלל פנסיה וגמל. כלל פנסיה וגמל

דמי ניהול בביטוח מנהלים דמי הניהול של פוליסות מ-שנת 2004-2005 הגבוה 13% שנה 1 עד 5 מהפרמיה + 1% מהצבירה בשנים 6-10 ממוצע 7% מהפרמיה + 1% מהצבירה קיימות פוליסות בהן לא גובים דמי ניהול על רכיב הפיצויים עיסקי למנהלים : דמי נהול 11% מהפרמיה + 1% מהמצטבר הנמוך 5% קבוע מהפרמיה + 1% מהצבירה כמו כן קיים קנס שבירה כאשר מופסק ביטוח מנהלים 15% שנה א' 12% שנה ב' 9% שנה ג' 6% שנה ד' 3% שנה ה ומשנה 6 ללא קנס משיכה גובה דמי הניהול ושיעורן אינו קשור לתשואה
אולם, חרף מודעותן של החברות לפטירת המנוח עוד ב-2013 הן לא השיבו לחשבון קופת הגמל שלו את דמי הביטוח שגבו ממנו החל מיום פטירתו בצירוף הפרשי ריבית והצמדה בנוסף, מתבקש בית המשפט לחייב את החברות במסגרת ההשבה בתוספת ריבית מיוחדת

ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם לטענת המבקשת, לאחר מות בעלה ב-1989 קופת הגמל לא נפדתה על ידה וכלל פנסיה וגמל המשיכה לנהל את קופת הגמל שנים רבות לאחר מותו.

2
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
צריך לקחת בחשבון שבקופות ביטוח המנהלים בהעברת החסכון בשנים הראשונות יהיה קנס פדיון
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
לסיכום נטען בבקשה, כי בכך שכלל פנסיה וגמל והראל ממשיכות לגבות דמי ביטוח חיים לאחר פטירת עמיתיהן וכן בכך שהן אינן משיבות לחשבון העמית באופן אוטומטי את פרמיות הביטוח שגבו לאחר פטירתו, הן מפרות את חוק חוזה הביטוח
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
יחד עם זאת יש חשיבות גדולה לפרמטר דמי הניהול בבחירת קופת החסכון הפנסיוני הרצויה לעובד והפערים שינבעו מדמי הניהול פרישה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים בין האפיקים השונים בהגיע העובד לגיל הפרישה , ולוא רק בגלל דמי הניהול בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד צביקה מצקין ו אלרן שפירא בר— אור נאמר, כי הנזק לקבוצה מוערך בכ-14 מיליון שקל
מהצבירה אולם בפועל , כתוצאה מהתחרות בין קרנות הפנסיה, מקומות עבודה גדולים או מעבידים וועדי עובדים שעושים מכרזון פנסיוני בין קופות הפנסיה השונות באמצעות יועץ פנסיוני וכאשר מתמקחים , מקבלים דמי ניהול מוזלים של : עד 2% מהפרמיה + 0 קופות גמל בנקאיות 0-1 אחוז מהצבירה קופות גמל פרטיות 1-2 אחוז מהצבירה דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות עד 6% מהפרמיה + עד % 0

נטען, כי בהתנהלותן מפרות החברות את חוק חוזה הביטוח ב בית הדין האזורי לעבודה בירושלים הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל פנסיה וגמל ו הראל בטענה לגביית דמי ביטוח חיים מעמיתיהן ומבוטחיהן שנים רבות לאחר פטירתם, בניגוד להוראות חוק חוזה הביטוח ותוך הפרת הוראות הפיקוח.

ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
לדברי המבקשת גביית דמי ביטוח חיים מנפטרים היא פרקטיקה המהווה חלק מתופעה כללית ורחבה יותר המאפיינת את התנהלותן של חברות הביטוח הממשיכות לגבות דמי ניהול ופרמיות למיניהן מעמיתים שאבד עמם הקשר לרבות עמיתים שנפטרו וזאת בתעריפים מופקעים, וכי לאחר שנקבע רף רגולטורי הן גבו את הרף המקסימאלי האפשרי
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
תגובת כלל פנסיה וגמל לא התקבלה
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
לדברי המבקשת, הרגולציה החלה על החברות כבר מ-2003 הטילה עליהן חובה לעדכן את מאגרי המידע המנוהלים על ידן וכן להתעדכן באופן שוטף מתוך הרישומים שמבצע מרשם האוכלוסין לרבות לגבי פטירותיהם של מבוטחים