ויה דולורוזה. סיור בדרך הייסורים

וישוע הוסיף לקרוא בקול גדול, ותצא רוחו התוואי היה אפוא ממזרח לדרום ומשם צפונה
מצד שמאל רואים את הגבעה הקטנה של הגולגותא שעליה נצלב אדוננו… המוסלמים נהרו אז לירושלים ובנו בה , , ושאר מבני ציבור ודת, בעיקר סביב

המתנגדת הגדולה לזיהוי התחנה התשיעית במקום זה היא , המזהה את התחנה התשיעית ב.

7
File:Via Dolorosa (The Olive Tree's Funeral)
נשוב אל רחוב בית הבד ונפנה ימינה
ויה דולורוזה (רחוב)
בכנסייה חדרים וגומחות חצובים בסלע
ויה דולורוזה: סיור בדרך הייסורים של ישו
בשני יש ספסל אבן המציין את הקבר עצמו
מותו של ישו הותיר את תלמידיו ומאמיניו במשבר גדול והיווה נקודת שינוי בתפיסתם התאולוגית, וזאת מפני שישו נחשב בעיניהם ל אידאולוגיה זו נולדה בעקבות כישלון ניסיונות קודמים ליצור עובדות בשטח בכוח הזרוע, דוגמת הכיבושים ה
באחד מהם מצוי המזוהה על ידי ה היוונים כתא המאסר של ישו מהמקורות הקיימים עולה תמונה של אדם המחשיב מאוד את המצוות בין אדם לחברו, אף יותר מאשר את המצוות שבין אדם למקום, ודוגל במהפכה חברתית על רקע הסיאוב השלטוני, השחיתות והשוחד שמאפיינים את ההנהגה היהודית בסוף תקופת בית המקדש השני

לאורך הרחוב הבנוי על תוואי ה רומי, עובר חלק מהו, "דרך הייסורים", שבה, על פי ה, צעד מהמקום בו נגזר דינו ל ועד שבה נצלב.

File:Via Dolorosa (The Olive Tree's Funeral)
ההליכה לאורך הויה דולרוזה יכולה להיות חלק מסיור שלוש הדתות ותכלול ביקור במתחם כנסיית הקבר או בשילוב של סיור זרמים בנצרות בעיר העתיקה בירושלים
ויה דולורוזה
ורוניקה מנגבת את פני ישו ודמות דיוקנו מוטבעת על המטפחת, נמצאת ברחוב הויה דלורוזה, ברשות היוונים-קתולים, התחנה לא מוזכרת בכתובים
סיור בויה דולורוזה
מחוץ למתחם כנסית ההלקאה ישנה קשת ניצחון רומאית שלפי המסורת שם מסר פילטוס את ישו לידי החיילים בדרכו למקום הצליבה ואמר להם הנה האיש אקה הומו
הדבר בא לידי ביטוי בתוואי עצמו שעבר שינויים, וכן במספר התחנות, במיקומן ובאירוע שנועדו להנציח משם נרד בצמוד לחומות, סביב העיר העתיקה, ונלך ברחוב דרך העופל עד שנגיע לשער האריות
הפרנציסקאנים החלו לקדש את דרך היסורים שיצאה ממקום המשפט — הפרטוריום שבגבעת האנטוניה אל מקום הצליבה כיום יש על רוב התחנות שמחוץ לכנסית הקבר עיגול מתכת שעליו מוטבעת ספרת התחנה

בשנת 1172 כתב אביר חוקר בשם תיאודוריך בהשפעת כתבי יוסף בן מתיתיהו שבית פילטוס היה במבצר האנטוניה שבפינה הצפון מזרחית של הר הבית ואף נבנתה שם קפלה קטנה.

18
File:Via Dolorosa (The Olive Tree's Funeral)
בעקבות מחלוקת עזה על זיהוי זה בקרב בני העדות הנוצריות השונות, נמנעה עיריית ירושלים מלרצף את חזית העמוד בריצוף חצי עיגול
סיור בויה דולורוזה
אם נרד אל מרתף הכנסיה שבתחנה הרביעית, נפגוש פסיפס מהתקופה הביזנטית ובו ציור של זוג סנדלים
ויה דולורוזה
בעקבות תפיסה חדשנית זו, אימצה הכנסייה הקתולית שינוי מפליג הנקרא "דרך הצלב החדשה", אשר מיושמת למשל ב