באשר באר שבע. שבר באמה וחתך בפנים, האם יש עילה לתביעה?

באותו עניין הודיעו המשיבים למערערת על כוונתם להשתחרר מהסכם שהיה ביניהם בעניין סיווג לצרכי ארנונה של מקרקעין המוחזקים ע"י המערערת
והוא הוסיף: "אם רוצה אתה בחור, קום סע! מנהל הארנונה בעיריית באר שבע באמצעות ב"כ עו"ד ד השאלה בה עלינו להכריע במקרה דנא הינה מהו המסלול הנכון שבו צריכה לילך המערערת, שעה שהיא מעלה טענותיה נגד חיובה בארנונה

.

10
Contact
כשעמדה המכונית לחזור, קם אחד הפועלים והציע להעביר לעיר נשים, ילדים וזקנים
Contact
השאלות שבעובדה הן בסמכותה של ועדת הערר
פסיקה
בעקבות הודעת המשיבים על כוונתם להשתחרר מההסכם בין הצדדים, הגישה המערערת עתירה לבית המשפט, בה טענה כי המשיבים אינם רשאים להשתחרר מההסכם בין הצדדים
סך כל השטחים המובנים אשר הוסיפה העותרת ובנתה ללא היתר עומד על כ- 777 מ"ר"
אזהרה: הביקור עלול להיות ממכר סולומיאק, שהשתתפו בכנוס משפחות הביל"ויים בי"ט תמוז תש"ג במלאת 61 שנה לעלית ביל"ו במקוה ישראל

עוד טענה העותרת כי "המשיבים לא ביססו את החלטתם על עובדות וראיות נכונות ומוצדקות ועל תשתית עובדתית ראויה ורלבנטית כפי שנדרש מכל גוף מינהלי" סעיף 23 לעתירה.

16
פסיקה
לטענת העותרת, ההסבר שנתנה העירייה להוצאת השומה נשוא העתירה היה כי "לאחרונה למדה העירייה לדעת כי הנכס שבנדון המוחזק על ידכם
שבר באמה וחתך בפנים, האם יש עילה לתביעה?
כל עוד המחוקק לא נתן דעתו לפניה, לה נתנו ביטוי כבוד השופט רובינשטיין ואחרים, מצווים אנו לחפש פתרון אשר ימנע פסיקה נוגדת של בית המשפט מחד לעומת ועדת הערר מאידך, או קיום דיונים שהם בסמכות ועדות הערר, בבתי המשפט, אך בשל כך שחלק מהטענות המועלות בעתירות הן בסמכות היחודית של בית המשפט
Contact
ריבוי התיקים הבאים בפני בתי המשפט - לרבות בית משפט זה - בתחום הארנונה, וכמותם בעניינים אחרים שבהם מועלות השגות על החלטותיהם של גופים מינהליים הגובים כספים מן הציבור, אינו יכול שלא להציב סימן קריאה גדול בפני העוסקים בחקיקה
ביקר בערי רוסיה הפנימית בעניני מסחר והשתדל להשפיע על היהודים הנדחים שם לשיפור אורח-חייהם הפרטיים והצבוריים ברוח התורה והיהדות
ובהמשך: "וכך, מקום שהמחוקק קבע דרך מיוחדת להשגה ולערר יש ללכת בדרך זו ולא לאפשר את עקיפתה ראה לענין זה גישת השופט אור בפרשת דשנים וחמרים כימיים בע"מ, שם, עמ' 825 ראוי לציין, עם זאת, כי נשמר גם כך פתח צר המאפשר לבית המשפט הרגיל או לבג"צ להיזקק להכרעה במחלוקת גם כאשר הנושא נתון להליך של השגה וערר והוא כאשר מדובר בענין בעל חשיבות ציבורית עקרונית מיוחדת

נסיונו הראשון בשטח זה היה בשעת בקורו של רי"מ פינס במקום, בשנת תרמ"ה.

5
שבר באמה וחתך בפנים, האם יש עילה לתביעה?
מדובר בסוגיות משפטיות שאינן פשוטות
724
שבר באמה וחתך בפנים, האם יש עילה לתביעה?
בתר"ן 1890 היה בין מייסדי לשכת "שער ציון" של בני-ברית ביפו שהוקמה בבית יעקב הרצנשטין